speciální pedagogika

  speciální pedagogika    
    stránky o speciální pedagogice a pro speciální pedagogy    
             
 

:: odborné společnosti

Asociace klinických logopedů ČR

Asociace náhradní výchovy

Asociace pracovníků Speciálně pedagogických center

Asociace speciálních pedagogů ČR

Česká společnost Dyslexie

Logopedická společnost Miloše Sováka

Psychopedická společnost

Somatopedická společnost

:: katedry speciální pedagogiky

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci

:: státní instituce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní ústav pro vzdělávání

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro národnostní menšiny

Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny

:: zastřešující organizace

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

Svaz tělesně postižených v ČR

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR

Česká unie neslyšících

Českomoravská jednota neslyšících

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

Společnost pro ranou péči

Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA)

Občanské sdružení Autistik

Sdružení uživatelů kochleárního implantátu

Federace rodičů a přátel sluchově postižených

Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem

:: informační internetové portály

www.rvp.cz

www.helpnet.cz

www.internetporadna.cz

www.dobromysl.cz

www.autismus.cz

www.neslysici.cz

www.braillnet.cz

www.infoposel.cz

www.alfabet.cz

www.ruce.cz

:: zahraniční odkazy

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě (SK)

Pedagogická fakulta Katolické univerzity v Ružomberoku (SK)

Pedagogická fakulta Prešovské univerzity (SK)

The University of British Columbia, Faculty of Education (CND)

Fakultät Rehabilitations-wissenschaften, Universität Dortmund (D)

Institut für Sonderpädagogische Entwicklungsfärderung und Rehabilitation, Universität Rostock (D)

www.heilpaedagogik-online.de (D)

Portal für Sonder- und sonstige Pädagogen (D)

Heilpädagogische Gesellschaft Österreich (A)

European Agency for Development in Special Needs Education (EU)